כתב אחריות
כתב אחריות

לקוח/ה יקר/ה

חברת פרמייר ים המלח מעבדות קוסמטיקה בע"מ ("פרמייר") מברכים אותך על רכישת המוצר החדש שרכשת, ומודים לך שבחרת בנו. אנו שמחים להעניק לך אחריות למוצר החדש, בהתאם לתנאי האחריות המפורטים מטה.

לצורך שימוש נאות במוצר ותפקודו התקין, יש להקפיד ולפעול בהתאם להנחיות והוראות השימוש כמופיע בכתב אחריות זה ובמסמכים הנלווים.

1. תקופת האחריות

1.1 אנו מתחייבים כי המוצר יוצר ללא פגמים בחומרים ובעבודה בשימוש צרכני רגיל למשך שלוש שנים מתאריך הרכישה המקורית שלך

1.2 אנו כל כך בטוחים בעמידות ובאיכות מוצרינו, ומשכך תקופת האחריות המוגבלת למוצר NUNA של פרמייר הינה ל-3 שנים ממועד הקנייה, פרט לבאים:

א. עבור מוצר NUNA פרו מבית פרמייר – תקופת האחריות המוגבלת הינה ללא הגבלה.

ב. עבור מוצר NUNA מקס  מבית פרמייר, תקופת האחריות המוגבלת הינה ללא הגבלה.

1.3 יש להפעיל את האחריות באמצעות רישום של מוצר ה- NUNAשרכשת בתוך 10 ימים ממועד הרכישה בהרשמה מהירה וקלה. רישום מוצר ה-Nuna שלך מקשר את המכשיר שרכשת ומאפשר קבלת הודעות חשובות, הוכחת בעלות ושירות אחריות.

1.4 האחריות המוגבלת של NUNA חלה אך ורק עבור מוצרים ומכשירים שנרכשו בחנות פרמייר או שנרכשו באחד מאתרי פרמייר הבאים mumaskin.com, premier-deadsea.com ואצל קמעונאים מורשים בלבד.  

1.5 מובהר כי, פרמייר לא מעניקה כל אחריות מסוג שהוא למוצרים ומכשירים שנרכשו בכל צורה ואופן אחר.

1.6 כל החלפה של מוצר או תיקונו מכח האחריות, אינם מחדשים או מאריכים את תקופת האחריות המקורית שהייתה לו.

2. מתן שירות

2.1 במידה ובכל זאת תתגלה תקלה שנגרמה תוך שימוש רגיל עם מוצר ה-NUNA שלך, פרמייר תחליף את המוצר במוצר חדש זהה או דומה למוצר שרכשת.

2.2 אין באמור לעיל כל הבטחה, מצג או אחריות לכך שכל מוצר חלופי יהיה זהה, חדש או יציע את אותן פונקציות כמו המוצר שהוחזר אל פרמייר. התקדמות טכנולוגית וזמינות המוצר עשויים לגרום לכך שיתקבל מוצר חלופי, שאינו בהכרח חדש, עם מחיר מכירה נמוך יותר או גבוהה יותר מהמוצר המקורי שנרכש. בכל המקרים, השוואת המוצר תיקבע על ידי פרמייר לפי שיקול דעתה הבלעדי.

2.3 על הלקוח למסור למעבדה את המוצר כשהוא שלם, ומכיל את כל החלקים התקולים. מוצר מפורק, לא שלם או שחסרים בו חלקים כלשהם לא יתקבל לתיקון, ולא תחול עליו אחריות.

2.4 אופן הטיפול

אם יש לך בעיה עם המכשיר שלך, יש ליצור איתנו קשר באמצעות שירות לקוחות באמצעות הטלפון או המייל בכדי לקבל מספר לקוח על מנת לשלוח את המוצר הפגום. יש לצרף צ'ק בסכום של 200 (מאתיים) ש"ח בגין דמי טיפול ומשלוח. כל מוצר שיוחזר אל פרמייר ושעבורו תעניק מוצר חליפי או החזר, יהפוך לרכושה הבלעדי של פרמייר ולא יוחזר לרשות הלקוח.

3. החרגת אחריות

3.1 אחריות מוגבלת זו חלה רק על מוצרים שלא נפתחו ו/או מוצרים שלא עברו נזק או קלקול הנובע מזדון או רשלנות מצד הלקוח, לרבות חבטה, נפילה, מכה, שימוש לרעה, הזנחה, פגיעה ו/או סיבות חיצוניות אחרות שלפרמייר אין כל שליטה עליהן, ו/או שימוש לא מורשה במוצר, שינויים במוצר או תיקון המוצר שלא על דעת ובאישור פרמייר ו/או שלא בהתאם להוראות שימוש המוצר, ו/או שימוש מסחרי שלא בהתאם למטרת או הוראות השימוש המוצר.

3.2 אחריות מוגבלת זו אינה ניתנת להעברה לכל רוכש או נמען אחר של המוצר.

3.3 אחריות מוגבלת זו חלה על כל מוצר חלופי, למשך שארית תקופת האחריות המקורית או למשך 90 יום מהמשלוח אליך, לפי התקופה הארוכה מבניהם.

4. שונות

4.1 כל הרחבה ו/או שינוי לתנאי כתב אחריות זה שלא יינתנו על ידי החברה בכתב, לא יהיו תקפים.

4.2 האחריות על פי כתב אחריות זה תקפה בתחומי מדינת ישראל בלבד, ועל הוראות כתב אחריות זה יחולו חוקי מדינת ישראל.

4.3 סמכות השיפוט הייחודית בכל הנוגע והקשור בכתב אחריות זו הינה בבתי המשפט המוסמכים בתל-אביב-יפו או מרכז.

4.4 בכל מקרה, אחריות פרמייר על פי כתב אחריות זה מוגבלת אך ורק לתיקון המוצר, החלפתו ו\או השבת תמורתו, בהתאם להוראות כתב אחריות זה, והחברה לא תהיה אחראית לכל נזק ו/או הפסד שיגרמו לצרכן ו/או לכל צד שלישי, בכל מקרה אחר, למוצר או לאביזריו, אלא אם החוק קובע כי מדובר באחריות שלא ניתן להתנות עליה.

4.5 יצירת קשר : פרמייר ים המלח מעבדות קוסמטיקה בע"מ

השקד 21 פארק חמן – מ.א. חבל מודיעין, ישראל. 

חפ: 511770315 

טלפון : 08-9214666 

טלפון/וואצאפ: 052-4222243